EEMA France

EEMA FRANCE

Cel

Konsulting w zakresie strategii marketingowej, strategii komunikacji i sprzedaży, stworzenie identyfikacji wizualnej.

Zakres działań

Stworzenie głównego przekazu konferencji.

Stworzenie logotypu na podstawie przekazu oraz zaprojektowanie identyfikacji wizualnej.

 

Unikalny koncept

Identyfikacja oparta na przesłaniu konferencji – „Wymiana kultur w propagowaniu idei pokoju”

Gołąb od wieków, w wielu kulturach jest symbolem pokoju  –  korzystamy z tego symbolu aby wyrazić wielowymiarowe przesłanie, które łączy Rotariańskie idee, misje wymiany młodzieży i dziedzictwo kulturowe Francji – gospodarza konferencji EEMA 2018.

Tworząc logotyp tegorocznej konferencji wyobraziliśmy sobie Oficerów YE z całego świata, którzy przyjeżdżając na konferencję przynoszą część swojej kultury – dlatego gołąb składa się z wielu kolorowych kropek, każda z nich symbolizuje odmienną kulturę. Styl logo oparty jest na punktualizmie  – stylu malarskim, który narodził się w Normandii . Zapoczątkował go francuski malarz Georges-Pierre Seurat

Różne kolory kropek symbolizujące odmienność i bogactwo kultur, pokazują również wkład każdej pojedynczej osoby w tworzenie najpiękniejszej, wielowymiarowej i ponadczasowej idei   – idei pokoju.

Narzędzia

Logo, Key visual, stopki email, prezentacje, teksty marketingowe, folder konferencji

realizacja projektu wspólnie z Polbrand Media

logo