Akademia Muzyczna

Rekrutacja 2019

Cel
 • zwiększenie rozpoznawalności Uczelni na polskim rynku edukacji artystycznej oraz wzmocnienie wizerunku i pozycji Uczelni
 • zwiększenie liczby kandydatów przystępujących do egzaminów wstępnych
 • wydobycie przewag konkurencyjnych Uczelni na tle innych placówek
 • poprawa komunikacji
Zakres działań
 • przygotowanie i wdrożenie strategii marketingowej
 • przygotowanie i przeprowadzanie kampanii reklamowej poprzez media społecznościowe, marketing bezpośredni, stronę www, mailing
 • produkcja materiałów wizualnych – w tym Informator dla kandydata w wersji multimedialnej i drukowanej
 • monitoring działań
Unikalny koncept

Stworzenie przekazu kampanii reklamowej w oparciu o tożsamość marki. Stworzenie pierwszego w Polsce multimedialnego informatora dla Kandydata.

Narzędzia
 • materiały marketingowe
 • strona www – przebudowa zakładki rekrutacja
 • media społecznościowe, mailing
Rezultaty
 • wzrost liczby kandydatów o 41% – najlepszy wynik w historii Uczelni
 • poprawa jakości zgłoszeń
 • prawie całkowita rezygnacja z dodatkowego naboru
 • poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

realizacja projektu wspólnie z Polbrand Media

logo