Akademia Muzyczna w Bydgoszczy -rekrutacja

Pani Sydonia Klimsiak w roku akademickim 2018/2019 była członkiem zespołu odpowiedzialnego za stworzenie nowego systemu administracyjno-marketingowego przeprowadzania rekrutacji kandydatów w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jej kreatywne, wszechstronne działania w obszarze marketingu, wysoki poziom zaangażowania oraz kompetencje przyczyniły się do realizacji założonych celów oraz osiągnięcia najwyższej frekwencji rekrutacyjnej w dziejach Uczelni.

dr Szymon Godziemba-Trytek
Kierownik Biura Rekrutacji